สะพานซูตองเป้ สะพานไม้ศักดิ์สิทธิ์

เป็นอีกหนึ่งสถานีที่สวยงามที่สุดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นสถานที่หนึ่งที่ชาวบ้านมีความสัทธาอย่างมากกับ สะพานซูตองเป้ สะพานไม้แห่งเมืองสามหมอกอย่างแม่ฮ่องสอน เป็นสะพานเก่าแก่ที่มีความเชื่อ ความศัทธาของชาวบ้าน สะพานซูตองเป้ เป็นสะพานไม้ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เดินทางไปยังวัดซูตองเป้ แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากปางอุ๋งมากนัก สามารถเดินทางมาได้ทางรถยนต์ สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยชาวบ้านที่ลงมือร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อสร้างสะพานข้ามไปยังวัด ทั้งนี้เพื่อลดระยะทางการเดินทางอ้อมไปยังวัดซึ่งไกลกว่า อีกทั้งสะพานแห่งนี้ยังสามารถย่นเวลาเดินเท้าด้วย สะพานไม้ความกว้าง 2 เมตร ยาว 600 เมตรนี้ทำให้ด้วยไม้ไผ่ที่สานต่อกันจนเป็นทางเดินที่แข็งแรง สะพานที่ผ่านทุ่งนากว้างใหญ่และสวยงาม ผ่านลำน้ำแม่สะงา ซึ่งในตอนเช้าจะมีพระภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาต คำว่า ซูตองเป้ เป็นภาษาไทยใหญ่ แปลว่า อธิษฐานสำเร็จ ซึ่งสะพานแห่งศัทธานี้สร้างขึ้นเป็นสิ่งที่แทนของผู้ศัทธา คำอธิษฐานสำเร็จ เชื่อกันว่าใครที่เดินข้ามสะพานนี้จะสามารถขอพรอธิษฐานอะไรได้สมดังหวัง นอกจากนี้สะพานแห่งนี้ยังตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ภูเขา และทุ่งนาเขียวขจียามหน้าฝนและทุ่งนาสีทองสวยงาม เมื่อถึงหน้าหนาวและหน้าร้อน โดยเฉพาะยามเช้าที่อากาศดีมากและแสงแดดอ่อน เมื่อมองไกลจะสวยงามมาก ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและควรค่าแก่การมาเที่ยวอย่างมากเลยล่ะ สำหรับการเดินทางนั้นเข้าทางแยกหมู่บ้านกุงไม้สัก เลี้ยวซ้ายมาทางภูโคลนประมาณ 1.5 กิโลเมตรจนมาถึงแยกหมู่บ้าน หรือเข้ามาทางแยกสวนธรรมภูสมะ เลี้ยวซ้ายจากปากทางเข้ามาตามถนนระยะทาง 1 กิโลเมตร สามารถจอดรถที่สวนธรรมภูสมะได้  

Read More

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

จังหวัดแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเพราะเป็นจังหวัดทางภาคเหนือที่อุดมไปด้วยป่าไม้ที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสายในประเทศไทยและอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่หน้าสนใจไม่แพ้ที่อื่นในประเทศไทยและมีค่าบริการที่ถือว่าไม่สูงมากนักแค่ 50บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างชาติ จะอยู่ที่ 300 บาทอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอแม่แตง อำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสภาพป่าและธรรมชาติที่สมบูรณ์ ภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามและจุดชมวิวที่สามารถชมบรรยากาศอันร่มรื่น โดยเฉพาะบริเวณห้วยน้ำดัง ที่มีชื่อว่าทะเลหมอกที่งดงามยิ่ง มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังมียอดดอยที่มีธรรมชาติงดงามอีกหลายแห่ง เช่น ดอยช้าง ดอยสามหมื่น รวมทั้งมีโป่งเดือดซึ่งเป็นน้ำพุร้อนธรรมชาติ ส่วนการล่องแพในลำน้ำแม่แต่งก็เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 782,575 ไร่ หรือ 1,252.12 ตารางกิโลเมตร อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังได้ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเชียงดาว และป่าแม่แตงในท้องที่ตำบลเปียงหลวง ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง ตำบลกืดช้าง ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และป่าแม่ปายฝั่งซ้ายตอนบนในท้องที่ตำบลเวียงเหนือ ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 33ก ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2538 […]

Read More

อุทยานแห่งชาติแม่เงา

อุทยานแห่งชาติแม่เงาเป็นที่หนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เราควรจะได้ไปสักครั้งในชีวิตเพราะสามารถเที่ยวได้ทั้งปีแต่ละฤดูจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปและที่สำคัญไม่เสียค่าบริการ แม่น้ำเงาเป็นแม่น้ำสายใหญ่ซึ่งมีความใสสะอาดมาก โดยเฉพาะในหน้าแล้งสามารถมองเห็นเงาที่สะท้อนอยู่ในน้ำได้ จึงเป็นที่มาของชื่อแม่น้ำ รวมทั้งยังมีสภาพป่าดงดิบริมฝั่งน้ำอันบริสุทธิ์งดงามที่หาพบได้ยากจากแม่น้ำอื่น อุทยานแห่งชาติแม่เงามีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 257,650 ไร่ หรือ 412.24 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จากการที่อุทยานแห่งชาติแม่โถ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ป่ารอบเขตอุทยานแห่งชาติแม่โถ เพื่อที่จะผนวกเข้าเป็นอุทยานแห่งชาติเพิ่มเติม และได้พบว่าพื้นที่ป่าบริเวณใกล้เคียง ซึ่งอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมีสภาพป่าที่สมบูรณ์เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งใหม่ และรายงานผลการสำรวจนี้ให้กรมป่าไม้ทราบ กรมป่าไม้จึงได้ออกคำสั่งที่ 1061/2536 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2536 ให้นายนิรันดร์ กมลาพร นักวิชาการป่าไม้ 5 ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติภูกระดึง กองอุทยานแห่งชาติไปดำเนินการสำรวจข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้น พื้นที่ป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย แปลงที่ 2 และพื้นที่ป่าบริเวณใกล้เคียง ในระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2536 ต่อมากรมป่าไม้ได้ออกคำสั่งที่ 614/2537 ลงวันที่ 17 เมษายน 2537 ให้นายนิรันดร์ กมลาพร ไปดำเนินการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย […]

Read More

สะพานท่าปายสะพานแห่งประวัติศาสตร์

สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย อยู่ที่บ้านท่าปาย ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อนถึงตัวอำเภอปาย ประมาณ 10 กิโลเมตร บนเส้นทางหมายเลข 1095 ถือเป็นหน้าด่านของอำเภอปาย สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย มีลักษณะคล้ายกับสะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี ที่เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นใช้เป็นเส้นทางเดินทัพจากเชียงใหม่ ผ่านอำเภอปายไปยังประเทศพม่า แต่เดิมนั้นเป็นสะพานไม้ ภายหลังสงครามสิ้นสุดทหารญี่ปุ่นถอยทัพกลับได้เผาทำลายสะพานไม้ทิ้ง และชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้ง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2516 เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ สะพานถูกน้ำพัดหายไป ทางอำเภอจึงได้ขอสะพานเหล็ก นวรัฐ เดิมของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขณะนั้นไม่ได้ใช้การแล้วมาใช้ทดแทน ซึ่งก็คือ สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย ในปัจจุบัน สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงเสบียงและอาวุธข้ามแม่น้ำปาย เข้าไปยังประเทศพม่า มีประวัติความเป็นมาดังนี้ พ.ศ. 2482 ความขัดแย้งเกิดขึ้นในวงกว้าง ครอบคลุมเกือบทุกประเทศ และทุกทวีปเกิดเป็นมหาสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ. 2484 ญี่ปุ่นประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตร และได้เคลื่อนกำลังพลเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศไทย เพื่อลำเลียงเสบียงอาหารและยุทโธปกรณ์ต่างๆ โดยผ่านจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเข้าโจมตีประเทศพม่า […]

Read More

ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ แม่ฮองสอน

เมื่อฤดูหนาวเข้ามาเยือนเมืองแม่ฮ่องสอน ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอจะบานสะพรั่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามา เยือน และชมความงดงาม ของท้องทุ่งที่เต็มไปด้วยสีเหลืองส้มปกคลุมเต็มเทือกเขา ทุ่งบัวตองอยู่ในเขต บ้านสุรินทร์ ต.ยวมน้อย อ.ขุนยวม มีพื้นที่ครอบคลุมบริเวณ ประมาณ 1,000 ไร่ และจะบานสะพรั่งในช่วงเดือน พฤศจิกายน- ต้นเดือนธันวาคม เกือบสุดปลายทางถนน 108 ที่อำเภอขุนยวมใน ฤดูหนาวนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมทุ่งดอกบัวตองบาน ทุ่งดอกบัวตองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีให้ชมเพียงปีละครั้งเท่านั้นทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ ห่างจากที่ทำการอำเภอขุนยวม 25 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีก แห่งหนึ่งของ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีลักษณะเป็นทิวเขาเขียวสูงขึ้นสลับด้วยทิวทุ่งดอกบัวตอง เหลืออร่ามทั่วพื้นเขา มีพื้นที่ประมาณ 500 กว่าไร่ เมื่อเดินขึ้น ไปยังดอยแม่อูคอแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวได้ทั่ว มีศาลาชมวิวที่ สร้างขึ้นไว้รองรับนักท่องเที่ยวอยุ่หลายแห่ง ซึ่งจากศาลาชมวิว สามารถมองเห็นทุ่งดอกบัวตองได้ 360 องศา นอกจากนี้ในระหว่างทางชมทุ่งดอกบัวตอง ตรงจุดพักรถข้างทางใกล้หมู่บ้านก่อนถึง ดอยแม่อูคอประมาณ 2 กิโลเมตรนักท่องเที่ยวน้ำตกแม่ยวมหลวงน้ำตกแม่ยวมหลวงอยู่ห่างจากทุ่งดอกบัวตองประมาณ 11 กิโลเมตร จากตัวเมืองขุนยวมขับรถเลยแยกทางเข้า ดอย แม่อูคอประมาณ 500 เมตรจะถึงทางเข้าน้ำตก น้ำตกแม่ยวมหลวง […]

Read More

วัดพระธาตุดอยกองมู

   อีกหนึ่งสถานที่ซึ่งมีความสำคัญกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างมากและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามท่ามกลายวิวภูเขาที่สวยงาม วัดพระธาตุดอยกองมู ตั้งอยู่บริเวณดอยกองมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เดิมทีวัดมีชื่อว่า วัดปลายดอน อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 3 กิโลเมตร วัดแห่งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากแห่งหนึ่ง สันนิฐานว่าถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2403 วัดพระธาตุแห่งนี้มีลักษณะเด่นมากแห่งนี้คือ พระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์ ตั้งตระหง่าอยู่บนยอดดอย เห็นเด่นชัดมาก แต่เดิมวัดพระธาตุดอยกองมู นั้นมีชื่อว่า วัดปลายดอน ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่ตามชื่อของดอยคือ ดอยกองมู ซึ่งคำว่า กองมูนั้นมาจากภาษาไทยใหญ่แปลว่า พระเจดีย์ ภายในวัดพระธาตุนั้นมีศิลปะออกแบบในรูปแบบของพม่าที่สวยงาม ซึ่งประกอบด้วยเจดีย์องค์ใหญ่ 2 องค์ ซึ่งภายในบรรจุอัฐธาตุของพระมหาโมคคัลลานะเถระ โดยอัฐธาตุดังกล่าวถูกอันเชิญมาโดยชาวเมืองตองกี่ ซึ่งอันเชิญมาจากเมืองมะละแหม่ง ของประเทศเมียร์มาร์ เป็นเจดีย์ทรงลักษณะออกแบบมอญ อีกทั้งภายในวัดยังมีการออกแบบศิลปะผสมผสานกันระหว่างไทย-พม่าด้วย นักท่องเที่ยวสามารถมาสักการะพระธาตุได้ตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงค่ำ โดยการสักการะนั้น สักการะองค์พระธาตุด้วยพานดอกไม้ ธูป เทียนบูชาซึ่งทางวัดจัดให้แล้ว และวิธีสักการะคือ นำเครื่องสักการะเดินเวียนขวารอบพระธาตุ 3 รอบ จากนั้นจึงนำเครื่องสักการะทั้งหมดไปวางหน้าพระประจำวันเกิดของตน หลังจากสักการะพระธาตุแล้ว ยังสามารถมองเห็นวิวรอบเมืองแม่ฮ่องสอนได้สวยงาม

Read More

พระตำหนักปางตอง

   นอกจากแหล่งท่องเที่ยงที่งดงามและสำคัญอย่างเช่น อ่างเก็บน้ำโครงการพระราชดำริปางตอง 2 หรือ ปางอุ๋ง แล้ว ยังมีสถานที่หนึ่งที่สวยงามไม่แพ้กันอย่าง พระตำหนักปางตอง หรือ โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริตั้งอยู่ที่ ตำบลหมอกจำแป่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งสถานที่ดังกล่าวถูกสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งศึกษาของชาวบ้าน โดยใช้เนื้อที่กว่า 5,353 ไร่ ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2523 โดยเริ่มมาจากพระราชดำริ ของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเลือกพื้นที่สำหรับแหล่งศึกษาวิถีชีวิต การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์เมืองหนาว แก่ชาวบ้าน ชาวไทใหญ่ ชาวกะเหรี่ยง และชาวจีนฮ่อ ซึ่งดำรงอาชีพโดยการตัดไม้และปลูกฝิ่น ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างมาก โดยโครงการดังกล่าวเพื่อให้ชาวบ้านหันมาทำไร่นา ปลูกพืช โดยไม่ทำลายธรรมชาติ ภายในโครงการประกอบด้วยจุดต่างๆดังนี้ ศาลทหารเสือ และศาลมหาราช ซึ่งตั้งอยู่ก่อนที่ถึงจุดพระตำหนักโดย นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งศาลมหาราชนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายแก่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่พระองค์ทรง กรีธาทัพไปตีได้เมือง หงสาวดี เมื่อราว 400 ปีก่อน สันนิฐานว่าพระองค์กำลังยกทัพไปตีเมืองตองอู ต่อ แต่กองทัพยังไม่พร้อมในการขนส่งเสบียง จึงยกเลิกการโจมตีดังกล่าว นอกจากนี้ภายในยังมีสถานที่ชมแกะเลี้ยง ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆให้ชมคือ ชมคอกแกะ […]

Read More

วัดจองคำ วัดจองกลาง พระอารามคู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน

   สถานที่หนึ่งที่เป็นที่สัการะบูชาของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นอย่าง วัดจองคำ และวัดจองกลาง เป็นวัดเก่าแก่ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดจองคำและวัดจองกลางเปรียบเสมือนวัดแฝด เนื่องจากตั้งอยู่ในกำแพงเดียวกันเมื่อเราเข้าเดินภายในจะเห็นว่า มองจากกำแพงด้านหน้า วัดจองคำ อยู่ซ้ายมือ และวัดจองกลางอยู่ขวาเมือง วัดทั้งสองแห่งนี้เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมที่มีมายาวนานของแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นแหล่งที่ยืดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนหลายเชื้อชาติในจังหวัดแห่งนี้ วัดจองคำ เป็นพระอารามหลวง ซึ่งชาวแม่ฮ่องสอนจะเรียกกันอีกชื่อว่า หนองจองคำ เนื่องจากวัดจองคำนั้นตั้งอยู่ติดกับริมน้ำ สันนิฐานว่าวัดจองคำถูกสร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2340 ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดและเป็นวัดแห่งแรกที่ถูกสร้างขึ้น ตัววัดออกแบบอย่างศิลปะไทใหญ่ ประกอบด้วยหลังคาทรงปราสาท 9 ชั้น ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2477 ซึ่งเป็นพระพุทธองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัด รวมถึงภายในมีศิลปะต่างๆที่ งดงามจำนวนมาก วัดจองคำ ได้ชื่อมาจากเสาของวัดที่ประดับด้วยทองดำเปลว จึงถูกเรียกว่า วัดจองคำ วัดจองกลาง ตั้งอยู่บริเวณข้างๆกับ วัดจองคำ สันนิฐานว่าถูกสร้างในสมัยใกล้เคียงกัน โดยวัดจองกลางนั้นด้านในมีจิตรกรรมที่งดงามรวมถึงภาพวาดบนแผ่นกระจก เรื่องพระเวสสันดรชาดกและภาพประวัติเจ้าชายสิทธัตถะ อีกทั้งยังมีภาพวาดที่บอกถึงความเป็นอยู่ของคนสมัยก่อนด้วย ภายในวิหารมีแท่นบูชาตั้งพระพุทธสิหิงค์จำลอง ไว้เป็นที่สักการบูชาของชาวเมืองด้วย รวมถึงมีรูปปั้นแกะสลักโดยฝีมือช่างชาวเมียร์มาร์ด้วย  

Read More

ปางอุ๋ง สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต

  ปางอุ๋ง สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม ท่ามกลางต้นสนที่สูงใหญ่ และอ่างเก็บน้ำ ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามทำให้ปางอุ๋งกลายเป็นสถานที่พักผ่อนของคนเมืองที่เข้ามาสัมผัสบรรยากาศที่สดชื่น แต่ในอดีตนั้น สถานที่แห่งนี้ยังไม่เหมือนดังที่เห็นในปัจจุบัน ปางอุ๋ง หรือในชื่อเต็มว่า โครงการพระราชดำริปางตอง 2 ตั้งอยู่ที่ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในอดีตนั้นก่อนจะเป็นปางอุ๋งในปัจจุบัน ภูเขาและผืนป่าดังกล่าวถูกรุกล้ำ ป่าไม้หายไปจนหมดสิ้น ประมาณการว่า พื้นที่ที่มีการบุกรุกพื้นที่ตัดไม้ทำลายป่าเป็นเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ ซึ่งชาวบ้านตัดไม้เพื่อใช้ในการทำไร่นา และปลูกฝิ่น ต่อมาผลกระทบของการตัดไม้นั้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วม และดินถล่มบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ต่อมาไม่นานได้มีคณะของสำนักพระราชวังเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว และนำกลับมากราบบังคมทูลแก่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ต่อมาท่านทรงเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวขาดความสมดุลของธรรมชาติ และความเสียหายดังกล่าวนั้นจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในอนาคต  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ จึงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ พลเอกปิ่น ธรรมศรี หัวหน้าคณะทำงานส่วนพระองค์ในขณะนั้นให้ดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำปางตองขึ้น และทำการฟื้นฟูสภาพป่า เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2527 ปัจจุบัน สภาพพื้นป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคืนสภาพสมบูรณ์แล้ว และแหล่งธรรมชาติที่งดงามแห่งหนึ่งของไทยและตั้งชื่อว่า โครงการพระราชดำริปางตอง 2 หรือ ปางอุ๋ง ซึ่งภายในประกอบด้วยป่าสนจำนวนมาก อ่างเก็บน้ำที่มีน้ำใช้ตลอดปี ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปกางเต้นท์ […]

Read More

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตอน 2

   หลังจากประชุมกัน ทั้งชาวบ้านและเจ้าแก้วเมืองมาต่างก็ตกลงว่าจะทำให้พื้นที่นี้เป็นหมู่บ้านขึ้น โดยเจ้าแก้วเมืองมา ได้แต่งตั้งหัวหน้าหมู่บ้าน ซึ่งเป็นชาวไทใหญ่ชื่อว่า พะกาหม่อง ให้มีหน้าที่คอยดูแล ควบคุม หรือเรียกว่า ผู้ใหญ่บ้าน นั่นเอง โดยพะกางหม่องได้ชักชวนให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่นั้นมา ตั้งหมู่บ้านรวมกัน เพื่อคอยช่วยเหลือและดูแลกัน ไม่นานหมู่บ้านนี้ก็สร้างเสร็จโดยใช้ชื่อว่า บ้านโป่งหมู เนื่องจากในบริเวณนั้นมีหมูป่ามากินโป่งจำนวนมาก ปัจจุบัน บ้านโป่งหมู ถูกเรียกว่า บ้านปางหมู ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตร ต่อมาเมื่อ บ้านโป่งหมู มีผู้คนอาศัยจำนวนมากขึ้น ทางพะกาหม่อง เองก็อยากให้ชาวบ้านมีรายได้ จึงชักชวนแกโสม บุตรเขย ไปตัดไม้สักซึ่งมีราคาดีสามารถนำไปขายที่ประเทศพม่าได้ โดยนำล่องไปตามลำน้ำสาละวิน ช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เสริม ไม่นานก็มีการจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นอีกแห่งหนึ่งคือ บ้านแม่ฮ่องสอน ต่อมาทั้งสองหมู่บ้านเริ่มมีผู้คนอาศัยอย่างหนาแน่นมาก และได้มีการขยายอาณาเขตออกไปอีก  และในช่วงปี พ.ศ. 2433 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการกำหนดหัวเมืองใหม่ขึ้นเป็นเมืองแม่ฮ่องสอน และในปี 2475 ได้มีการแต่งตั้งเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงถึงปัจจุบัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์อย่างมาก ส่วนใหญ่ประกอบด้วยภูเขาสลับชั้นที่สูงชัน การเดินทางนั้นมีเพียง เดินทางด้วยรถยนต์ […]

Read More