ปางอุ๋ง สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต

  ปางอุ๋ง สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม ท่ามกลางต้นสนที่สูงใหญ่ และอ่างเก็บน้ำ ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามทำให้ปางอุ๋งกลายเป็นสถานที่พักผ่อนของคนเมืองที่เข้ามาสัมผัสบรรยากาศที่สดชื่น แต่ในอดีตนั้น สถานที่แห่งนี้ยังไม่เหมือนดังที่เห็นในปัจจุบัน

ปางอุ๋ง หรือในชื่อเต็มว่า โครงการพระราชดำริปางตอง 2 ตั้งอยู่ที่ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในอดีตนั้นก่อนจะเป็นปางอุ๋งในปัจจุบัน ภูเขาและผืนป่าดังกล่าวถูกรุกล้ำ ป่าไม้หายไปจนหมดสิ้น ประมาณการว่า พื้นที่ที่มีการบุกรุกพื้นที่ตัดไม้ทำลายป่าเป็นเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ ซึ่งชาวบ้านตัดไม้เพื่อใช้ในการทำไร่นา และปลูกฝิ่น ต่อมาผลกระทบของการตัดไม้นั้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วม และดินถล่มบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ต่อมาไม่นานได้มีคณะของสำนักพระราชวังเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว และนำกลับมากราบบังคมทูลแก่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ต่อมาท่านทรงเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวขาดความสมดุลของธรรมชาติ และความเสียหายดังกล่าวนั้นจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในอนาคต  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ จึงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ พลเอกปิ่น ธรรมศรี หัวหน้าคณะทำงานส่วนพระองค์ในขณะนั้นให้ดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำปางตองขึ้น และทำการฟื้นฟูสภาพป่า เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2527

ปัจจุบัน สภาพพื้นป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคืนสภาพสมบูรณ์แล้ว และแหล่งธรรมชาติที่งดงามแห่งหนึ่งของไทยและตั้งชื่อว่า โครงการพระราชดำริปางตอง 2 หรือ ปางอุ๋ง ซึ่งภายในประกอบด้วยป่าสนจำนวนมาก อ่างเก็บน้ำที่มีน้ำใช้ตลอดปี ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปกางเต้นท์ พักแรมภายในบริเวณอ่างจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว

,