สะพานซูตองเป้ สะพานไม้ศักดิ์สิทธิ์

เป็นอีกหนึ่งสถานีที่สวยงามที่สุดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นสถานที่หนึ่งที่ชาวบ้านมีความสัทธาอย่างมากกับ สะพานซูตองเป้ สะพานไม้แห่งเมืองสามหมอกอย่างแม่ฮ่องสอน เป็นสะพานเก่าแก่ที่มีความเชื่อ ความศัทธาของชาวบ้าน สะพานซูตองเป้ เป็นสะพานไม้ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เดินทางไปยังวัดซูตองเป้ แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากปางอุ๋งมากนัก สามารถเดินทางมาได้ทางรถยนต์

สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยชาวบ้านที่ลงมือร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อสร้างสะพานข้ามไปยังวัด ทั้งนี้เพื่อลดระยะทางการเดินทางอ้อมไปยังวัดซึ่งไกลกว่า อีกทั้งสะพานแห่งนี้ยังสามารถย่นเวลาเดินเท้าด้วย สะพานไม้ความกว้าง 2 เมตร ยาว 600 เมตรนี้ทำให้ด้วยไม้ไผ่ที่สานต่อกันจนเป็นทางเดินที่แข็งแรง สะพานที่ผ่านทุ่งนากว้างใหญ่และสวยงาม ผ่านลำน้ำแม่สะงา ซึ่งในตอนเช้าจะมีพระภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาต คำว่า ซูตองเป้ เป็นภาษาไทยใหญ่ แปลว่า อธิษฐานสำเร็จ ซึ่งสะพานแห่งศัทธานี้สร้างขึ้นเป็นสิ่งที่แทนของผู้ศัทธา คำอธิษฐานสำเร็จ เชื่อกันว่าใครที่เดินข้ามสะพานนี้จะสามารถขอพรอธิษฐานอะไรได้สมดังหวัง นอกจากนี้สะพานแห่งนี้ยังตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ภูเขา และทุ่งนาเขียวขจียามหน้าฝนและทุ่งนาสีทองสวยงาม เมื่อถึงหน้าหนาวและหน้าร้อน โดยเฉพาะยามเช้าที่อากาศดีมากและแสงแดดอ่อน เมื่อมองไกลจะสวยงามมาก ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและควรค่าแก่การมาเที่ยวอย่างมากเลยล่ะ

สำหรับการเดินทางนั้นเข้าทางแยกหมู่บ้านกุงไม้สัก เลี้ยวซ้ายมาทางภูโคลนประมาณ 1.5 กิโลเมตรจนมาถึงแยกหมู่บ้าน หรือเข้ามาทางแยกสวนธรรมภูสมะ เลี้ยวซ้ายจากปากทางเข้ามาตามถนนระยะทาง 1 กิโลเมตร สามารถจอดรถที่สวนธรรมภูสมะได้

 

, ,