Tag: จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สะพานประวัติศาสตร์ ท่าปาย

แม่ฮ่องสอนจังหวัดที่ซ่อนอยู่หุบเขาเปรียบเสมือนการผจญภัยของนักท่องเที่ยวในการมาเยือนจังหวัดแห่งนี้ ซึ่งต้องเดินทางขึ้นเขาและโค้งกว่า 2,000 โค้ง เมืองปายเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดที่ขึ้นชื่อมากในเรื่องของบรรยากาศที่เย็นสบายและธรรมชาติที่สวยงาม แม้ว่าในปัจจุบันจะมีความเจริญมากกว่าสมัยก่อน เมืองปายก็ยังคงความงามที่เข้ากันได้กับธรรมชาติอย่างดี สะพานประวัติศาสตร์ ท่าปาย เป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 สะพานแห่งนี่สร้างขึ้นเป็นเส้นทางข้ามแม่น้ำปายเพื่อขนส่งเสบียงและลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพญี่ปุ่นเดินทางเข้าสู่ประเทศพม่า โดยสะพานนี้สร้างขึ้นใช้แรงงานของชาวเมืองและเชลยสร้างสะพานแห่งนี้ขึ้นมา หลังจากสงครามโลกสิ้นสุดลง สะพานไม้แห่งนี้ถูกใช้ข้ามและสัญจรของชาวเมือง เดิมทีสะพานนี้เป็นสะพานไม้และไม่มีการยึดโดยเหล็กซึ่งสะพานดังกล่าวก็ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ต่อมาได้มีการปรับปรุงความแข็งแรงของสะพานใหม่โดยนำโครงเหล็กจากสะพานนวรัฐ ที่เชียงใหม่ มาสร้างเพิ่มเติมความแข็งแรง โดยสะพานแห่งเดียวที่โดดเด่นที่สุดในเมืองปาย สะพานประวัติศาสตร์นี้ตั้งอยู่ที่ทางหลวงสาย 1095 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 88 เปรียบได้กับเส้นทางเข้าสู่เมืองปาย นับว่าเป็นสะพานที่สวยงามและเก่าแก่ของเมือง ซึ่งในปัจจุบันมีการสร้างสะพานคอนกรีตข้ามแม่น้ำข้างๆกัน แต่สะพานประวัติศาสตร์ก็ยังมีผู้คนสัญจรข้ามสะพานนี้เรื่อยๆ ซึ่งในปัจจุบันสะพานประวัติศาสตร์นี้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นจุดเด่นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมมาถ่ายรูปความงามที่ผสมผสานระหว่างรอยต่ออดีตและปัจจุบัน  

Read More

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับภูเขาสูงที่เต็มไปด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์อย่างมาก ซึ่งทางจังหวัดมีการอนุรักษ์ไว้อย่างดี แม่ฮ่องสอนนั้นแม้ว่าจะเป็นจังหวัดที่มีเนื้อที่กว้างใหญ่แต่การสร้างเมืองและที่อยู่อาศัยนั้นชาวเมืองยังคงอยู่ร่วมกับธรรมชาติไว้อย่างดีมากแห่งหนึ่งของไทย เช่นเดียวกับ อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ เป็นอุทยานแห่งชาติอีกแห่งหนึ่งของไทย ตั้งอยู่ที่ บ้านหัวแม่สุริน ตำบลแม่อูคอ ห่างจากอำเภอเมือง 50 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ของป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มากและยังคงความงดงามเอาไว้อย่างดี อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ได้รับการตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2524 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 37 ของประเทศไทย ภายในประกอบด้วยพรรณไม้นานาชนิด ไม้ป่าหายาก ดอกไม้ป่า รวมถึงน้ำตก ซึ่งเป็นน้ำตกแห่งเดียวภายในอุทยานคือ น้ำตกแม่สุรินทร์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์มีเนื้อที่ 247,876 ไร่ หรือ 396.6 ตารางกิโลเมตร เป็นอุทยานที่มีเนื้อที่กว้างที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยภูเขาสูงและผาหินสลับซับซ้อนที่มีความสูงชันมาก รวมถึงมีดอยต่างๆได้แก่ ดอยวิดจา ดอยปุงถุ่น และน้ำตกภายในอุทยานอย่าง น้ำตกแม่สุรินทร์ เป็นน้ำตกที่มีความสูง 100 เมตรไหลลงมาจากผาสูง ซึ่งด้านล่างของน้ำตกมีทุ่งดอกบัวตองและลำน้ำปายที่สวยงามโดยน้ำตกเป็นน้ำตกชั้นเดียวไหลมาจากต้นน้ำของแม่น้ำสุรินทร์ โดยมีน้ำไหลตลอดปี นอกจากนี้แล้วยังมีน้ำตกอื่นอีกเช่น น้ำตกดำข่อน เป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากผาสูงโดยน้ำไหลลดลั่นลงมาด้วยทั้งสิ้น 3 ชั้น ที่มีความสูงราว 40 […]

Read More

ถ้ำน้ำลอด มหัศจรรย์ธรรมชาติของแม่ฮ่องสอน

ถ้ำน้ำลอด หรือ ถ้ำลอด เป็นถ้ำที่เกิดจากธรรมชาติแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่ ปางมะผ้า-ปาย ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน 77 กิโลเมตร บริเวณหลักกิโลเมตร 138-139 ห่างจากบ้านถ้ำลอดประมาณ 9 กิโลเมตร  ถ้ำน้ำลอด เป็นถ้ำที่เกิดจากธรรมชาติโดยถือกำเนิดเมื่อ 4 ล้านปีก่อน คาดว่าเกิดการจากกัดเซาะของน้ำจนทำให้เกิดโพรงถ้ำขนาดใหญ่ ซึ่งภายในมีถ้ำขนาดใหญ่อีกจำนวน 3 แห่ง คือ ถ้ำเสาหิน, ถ้ำตุ๊กตา, ถ้ำผีแมน โดยภายในถ้ำนั้นมีลำธารไหลผ่านตลอดปี ซึ่งหากว่าเดินทางเข้าไปต้องนั่งแพเข้าไปเท่านั้น ถ้ำน้ำลอดถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในถ้ำมีความสวยงามของธรรมชาติไว้อย่างสวยงาม ไม่ว่าจะเป็น ม่านหินย้อย หรือ หินกากเพชร ที่เกิดขึ้นจากตะกอนหินปูนกัดเซาะเป็นเวลานาน จนเกิดเป็นม่านหินสีขาวสะท้อนแสงธรรมชาติอย่างสวยงาม และสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของถ้ำแห่งนี้คือ เสาหินธรรมชาติขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่จะกลางของถ้ำ มีลักษณะเป็นแท่งหินย้อยและหินงอกงอกย้อยลงมาด้วยความสูงถึง 21 เมตร นอกจากนี้ภายในยังมีหินโบราณที่มีอายุกว่าแสนปีที่ยัคงสภาพอยู่เหมือนกับในอดีตโดยไม่มีการย้ายจุดใดๆเลย ถ้ำน้ำลอดภายในยังประกอบด้วยถ้ำขนาดใหญ่อีก 2 แห่ง ซึ่งอยู่ถัดเข้าไปอีก 80 เมตร คือถ้ำตุ๊กตา เป็นชื่อที่ได้จากลักษณะของถ้ำที่มีหินย้อยรูปทรงคล้ายกับตุ๊กตา นอกจากนี้ภายในยังมีภาพเขียนโบราณซึ่งสันนิฐานว่าถ้ำดังกล่าวเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์อีกด้วย ห่างเข้าไปอีก 450 เมตรคือ ถ้ำผีแมน […]

Read More

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

จังหวัดแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเพราะเป็นจังหวัดทางภาคเหนือที่อุดมไปด้วยป่าไม้ที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสายในประเทศไทยและอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่หน้าสนใจไม่แพ้ที่อื่นในประเทศไทยและมีค่าบริการที่ถือว่าไม่สูงมากนักแค่ 50บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างชาติ จะอยู่ที่ 300 บาทอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอแม่แตง อำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสภาพป่าและธรรมชาติที่สมบูรณ์ ภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามและจุดชมวิวที่สามารถชมบรรยากาศอันร่มรื่น โดยเฉพาะบริเวณห้วยน้ำดัง ที่มีชื่อว่าทะเลหมอกที่งดงามยิ่ง มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังมียอดดอยที่มีธรรมชาติงดงามอีกหลายแห่ง เช่น ดอยช้าง ดอยสามหมื่น รวมทั้งมีโป่งเดือดซึ่งเป็นน้ำพุร้อนธรรมชาติ ส่วนการล่องแพในลำน้ำแม่แต่งก็เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 782,575 ไร่ หรือ 1,252.12 ตารางกิโลเมตร อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังได้ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเชียงดาว และป่าแม่แตงในท้องที่ตำบลเปียงหลวง ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง ตำบลกืดช้าง ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และป่าแม่ปายฝั่งซ้ายตอนบนในท้องที่ตำบลเวียงเหนือ ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 33ก ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2538 […]

Read More