อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับภูเขาสูงที่เต็มไปด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์อย่างมาก ซึ่งทางจังหวัดมีการอนุรักษ์ไว้อย่างดี แม่ฮ่องสอนนั้นแม้ว่าจะเป็นจังหวัดที่มีเนื้อที่กว้างใหญ่แต่การสร้างเมืองและที่อยู่อาศัยนั้นชาวเมืองยังคงอยู่ร่วมกับธรรมชาติไว้อย่างดีมากแห่งหนึ่งของไทย เช่นเดียวกับ อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ เป็นอุทยานแห่งชาติอีกแห่งหนึ่งของไทย ตั้งอยู่ที่ บ้านหัวแม่สุริน ตำบลแม่อูคอ ห่างจากอำเภอเมือง 50 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ของป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มากและยังคงความงดงามเอาไว้อย่างดี อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ได้รับการตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2524 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 37 ของประเทศไทย ภายในประกอบด้วยพรรณไม้นานาชนิด ไม้ป่าหายาก ดอกไม้ป่า รวมถึงน้ำตก ซึ่งเป็นน้ำตกแห่งเดียวภายในอุทยานคือ น้ำตกแม่สุรินทร์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์มีเนื้อที่ 247,876 ไร่ หรือ 396.6 ตารางกิโลเมตร เป็นอุทยานที่มีเนื้อที่กว้างที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยภูเขาสูงและผาหินสลับซับซ้อนที่มีความสูงชันมาก รวมถึงมีดอยต่างๆได้แก่ ดอยวิดจา ดอยปุงถุ่น และน้ำตกภายในอุทยานอย่าง น้ำตกแม่สุรินทร์ เป็นน้ำตกที่มีความสูง 100 เมตรไหลลงมาจากผาสูง ซึ่งด้านล่างของน้ำตกมีทุ่งดอกบัวตองและลำน้ำปายที่สวยงามโดยน้ำตกเป็นน้ำตกชั้นเดียวไหลมาจากต้นน้ำของแม่น้ำสุรินทร์ โดยมีน้ำไหลตลอดปี นอกจากนี้แล้วยังมีน้ำตกอื่นอีกเช่น น้ำตกดำข่อน เป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากผาสูงโดยน้ำไหลลดลั่นลงมาด้วยทั้งสิ้น 3 ชั้น ที่มีความสูงราว 40 […]

Read More