สะพานประวัติศาสตร์ ท่าปาย

แม่ฮ่องสอนจังหวัดที่ซ่อนอยู่หุบเขาเปรียบเสมือนการผจญภัยของนักท่องเที่ยวในการมาเยือนจังหวัดแห่งนี้ ซึ่งต้องเดินทางขึ้นเขาและโค้งกว่า 2,000 โค้ง เมืองปายเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดที่ขึ้นชื่อมากในเรื่องของบรรยากาศที่เย็นสบายและธรรมชาติที่สวยงาม แม้ว่าในปัจจุบันจะมีความเจริญมากกว่าสมัยก่อน เมืองปายก็ยังคงความงามที่เข้ากันได้กับธรรมชาติอย่างดี สะพานประวัติศาสตร์ ท่าปาย เป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 สะพานแห่งนี่สร้างขึ้นเป็นเส้นทางข้ามแม่น้ำปายเพื่อขนส่งเสบียงและลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพญี่ปุ่นเดินทางเข้าสู่ประเทศพม่า โดยสะพานนี้สร้างขึ้นใช้แรงงานของชาวเมืองและเชลยสร้างสะพานแห่งนี้ขึ้นมา หลังจากสงครามโลกสิ้นสุดลง สะพานไม้แห่งนี้ถูกใช้ข้ามและสัญจรของชาวเมือง เดิมทีสะพานนี้เป็นสะพานไม้และไม่มีการยึดโดยเหล็กซึ่งสะพานดังกล่าวก็ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ต่อมาได้มีการปรับปรุงความแข็งแรงของสะพานใหม่โดยนำโครงเหล็กจากสะพานนวรัฐ ที่เชียงใหม่ มาสร้างเพิ่มเติมความแข็งแรง โดยสะพานแห่งเดียวที่โดดเด่นที่สุดในเมืองปาย สะพานประวัติศาสตร์นี้ตั้งอยู่ที่ทางหลวงสาย 1095 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 88 เปรียบได้กับเส้นทางเข้าสู่เมืองปาย นับว่าเป็นสะพานที่สวยงามและเก่าแก่ของเมือง ซึ่งในปัจจุบันมีการสร้างสะพานคอนกรีตข้ามแม่น้ำข้างๆกัน แต่สะพานประวัติศาสตร์ก็ยังมีผู้คนสัญจรข้ามสะพานนี้เรื่อยๆ ซึ่งในปัจจุบันสะพานประวัติศาสตร์นี้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นจุดเด่นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมมาถ่ายรูปความงามที่ผสมผสานระหว่างรอยต่ออดีตและปัจจุบัน  

Read More